UWV-Criminaliteiten!

Mijn naam is Wouter Verbree en ik ga sinds 24 jaar gebukt onder het UWV. Een verhaal, waarvan ieders nekharen overeind zullen gaan staan. In dit verhaal, is er geen enkel stukje, waarin men het UWV gelijk zou "kunnen" geven. Alleen leugen, list en bedrog.

Het re-integratie traject, kunt u zien op www.woutverbree.nl. Daar vindt u de ontwikkelde producten, workshops voor chefkoks en de ontwikkelde boekwerken! Alles kapot gemaakt door het UWV

Klik op mijn naam, bovenaan en u kunt in het menu, mijn UWV ervaringen stapsgewijs volgen!!

Boekwerk: Burger Onderzoek, van Criminele Activiteiten UWV!!!!

Te koop bij www.Bol.com voor 21,95 euro.

Henk Krol met het Boekwerk in handen, tijdens ons bezoek aan de fractiekamer 50+ op het Binnenhof!


Woensdag 23 januari 2019, hebben Joop Lewerissa en Wouter Verbree, de heer Henk Krol het UWV HORROR boekwerk aangeboden. De heer Henk Krol was enigszins verbijsterd over de fraude praktijken van dit UWV. Tevens wist Henk Krol aan te geven, dat dinsdag 29 januari de Tweede Kamer een de bat heeft, over de UWV fraude, met z.g. Poolse arbeiders, die zomaar een uitkering haddenn gekreken. Henk krol was enerzijds verbaasd en anderzijds kon je duidelijk zien, dat het muntje op de juiste plek viel, toen wij hem "DE POOLSE" arbeiders hadden uitgelegd. Er zijn namelijk maar een paar Poolse arbeiuders, die op deze manier een uitkering kregen en de rest zijn fictief verzonnen namen met fictieve adressen, om het geld naar de Kaaiman eilanden door te sluizen. Wanneer een Nederlander in Nederland een uitkering aanvraagd, duurt het 3 a 4 maanden tot er een beslissing komt en dan nog is het niet 100% zeker dat er een uitkering wordt verstrekt. Iemand uit Polen zou dat met 1 e-mailtje wel voor elkaar krijgen? Wie in Nederland dat geloofd en als politiek Den Haag daar enige waarde aan hecht, die geloofd beslist ook nog in SPROOKJES!!!!

De SP werd op 06 maart bezocht en de heer J. van Dijk nam het boek in ontvangst, op het Binnenhof!
Criminele activiteiten van ons aller UWV en zie de Dalfour story hieronder!!!!

Dalfour, aviseuse Raad van Bestuur UWV ( alsof er niets beters te krijgen is )

U wenste een Kort Geding, maar vooraf wist u en ik, dat het 10.000% bluf was en uzelf geloofde dat het zou gaan werken. Had u wel het lef gehad, had ik nog ergens enig gevoel van respect vandaan kunnen toveren. ( ook al had dat nooit echt veel geweest ) U eist de Naamswijziging, van mijn internetsite www.UWV-criminaliteiten.nl , maar in deze titel is het woordje criminaliteiten algemeen en kan zowel van het UWV zijn, maar ook van de UWV cliënten. Helaas ben ik niet verder gekomen, dan alle UWV criminaliteiten en fraudes, die onze Nederlandse burger miljarden kosten, door uitkeringsfraude. Daarnaast kom ik alleen maar UWV crimineel gedrag tegen, als het om keuringen gaat en er vaak niet eens echte BIG geregistreerde artsen keuringen verzorgen. Daar waar het wel BIG geregistreerde artsen zijn, komen ze met de meest vreemde vormen van goedkeuringen aanzetten, zoals iemand die volgens het UWV een achteruitgang vertoont in de gezondheid, maar wel ineens arbeidsgeschikt is. Vaak zonder gedegen onderzoek en voor de formaliteit vraagt met 2 a 3 waardeloze stukken op bij een huisarts od specialist, maar vooral NIET de kern van de zaak, anders kan die arts niet goedkeuren. En hieronder volgt nog veel meer van dat soort zaken en er is al eerder geresumeerd, over de Fraude Ambassadeur Knigge en de ArbeidONkundige Brodie en zeker niet te vergeten de Zware Jongens van het UWV. ( de Raad van Bestuur UWV )


Maar van alle criminele activiteiten, spant u Dalfour best wel een beetje de kroon en het lijkt er op, dat iedereen, bij deze criminele organisatie, beter wil zijn dan de ander. Ineens vanuit het niets kwam u met stip op nr 1 binnen en pleegde gewoon even, binnen 45 minuten 6 X MEINEED voor de Raad van State. Ik wist niet wat er gebeurde en had op een proces gerekend en niet op afgesproken werk van het UWV. Dat gebeurt mij tegenwoordig niet vaak, het UWV onderschatten, maar ben nu uiterst alert en betaal terug en met erg veel rente.

 1. Verzekeringsarts hoeft niet te keuren voor re-integratie traject, ondanks 80 / 100% arbeidsongeschiktheid.
 2. Er is nooit een starters krediet gevraagd, terwijl het JUIST besproken was en ook zo is opgenomen in de re-integratie overeenkomst.
 3. Re-integratie was al lang afgelopen, wilt u mij deze beslissing dan overhandigen?
 4. Het UWV heeft alle dossiers overhandigd, die er zijn, wilt u mij de 2 belangrijkste documenten overhandigen
  1. Berekening FIOD 1991
  2. Het gezamenlijke rapport Recherche, FIOD, GMD en Gak, waarmee later de Elkerliek kliniek te Helmond mijn afkeuring heeft vastgesteld, overhandigen.
 5. Er zijn geen openstaande onkosten, want daar was een bedrag voor uitgekeerd van 1950,00 euro. Dat dit bedrag beschikbaar gesteld werd, om te beoordelen, of zelfstandig ondernemer een optie was en bij onderzoek ook haalbaar was, is een totaal andere uitleg en zo ook omschreven in de re-integratie overeenkomst.
 6. Het UWV heeft geen betalingsachterstand op de heer Verbree en gemakshalve loopt Dalfour over de dagloon berekening november 2001 heen.

Kijk, wanneer u uw zaakjes niet voorbereid, ok. Maar wanneer er toch al een deal ligt met de Raad van State, laat het dan een klein beetje overkomen, alsof er een strijd voor de rechtbank gaande is. Maar nee u komt onvoorbereid de rechtszaal binnen en knalt de ene MEINEED na de andere MEINEED de zaal door. Gelukkig heeft u toestemming gegeven, om opnames te maken tijdens de zitting en zo bent u al een ster op YouTube en binnenkort te zien bij Salto tv te Amsterdam. Uiteraard heb ik dat allemaal meegenomen in mijn verhaal aan de Deken van advocaten te Amsterdam en wanneer die eruit gaat, krijgt u ongetwijfeld deze van mij per e-mail.


Eerder en wel in 2017, stuurde u Mr. Drs. K.A. Faber 36 documenten, die met man en macht werden tegengehouden en ze zouden vanwege het Staatsbelang, niet in mijn bezit mogen komen. Tweede regel in deze wetgeving is voor de veiligheid van de personen, die deze berichtgeving hebben geschreven. De meervoudige Kamer te Haarlem ging daarin geheel met u mee, ondanks dat het 1.000.000 % UWV FRAUDE DOCUMENTEN BETREFT. Fraude documenten vallen buiten Staatsbelang en buiten de bescherming van de persoonsgegevens, daar zij moet willig een burger met dergelijke documenten kapot maken.U heeft hoogst persoonlijk de namen verwijderd, uit deze documenten en bent gewoon meegegaan in het spel en u ben STRAFRECHT advocate? Voor mij bent u een RECHTELOOS STRAF ADVOCATE. Een advocaat, die de eed aflegt zal zijn / haar cliënt dienen te beschermen, daar waar kan, maar ik heb nog nooit een wet gezien dat het ten koste van burgers mag gebeuren. Een RECHTELOZE STRAF ADVOCATE, die de Raad van Bestuur adviseert en er vervolgens 350 mensen zelfmoord plegen DOOR DIT UWV. In welke wet staat dat u dit STRAFFELOOS KUNT EN MAG DOEN? Tienduizenden mensen die pogingen ondernemen om zelfmoord te plegen, dat staat zeker ook in het Dalfour WETTELOOS BOEK NUMMER 8???? De gehele film, kunt u bekijken op www.UWV-criminaliteiten.nl en ook op youtube: https://youtu.be/eNNvrMej3vA


 1. document plaatsing code bij de naam Verbree, als zijnde lastig persoon.
 2. document toegevoegd om alles te vertragen en jawel elke ronde van de CRvB duurde minimaal 10 tot 15 weken eer het UWV reageerde.
 3. document waarin het UWV zich druk maakt over aangekondigde pers en politiek en daarbij gebruikt men schandalig genoeg het woord:" querulant " wat volgens woordenboeken betekend: " herrieschopper ruziezoeker zeikerd " maar ik mag Knigge geen Kniggebiggetje noemen, dat heet meten met 2 maten en wederom wilde u daar een kort geding over. U stuurde deze 36 documenten namens de RAAD van Bestuur naar Mr. Drs. K.A. Faber en dus noemt uw raad van Bestuur mij een zeikerd, ruziezoeker en een herrieschopper, terwijl die zelfde Raad van Bestuur mij tonnen afhandig heeft gemaakt??? Waar zit bij een Dalfour het verstand???
 4. document 07-02-2012, stelt het UWV, dat ik het niet eens ben, met het ingestelde verjaringstermijn van 1 jaar, door de klachtencommissie in 2011. Ik was het hier trouwens wel mee eens en heb Knigge gesommeerd alles uit te laten betalen, omdat de wet Bestuursrecht aangeeft, dat een niet genomen beslissing een beslissing is en er nu ook nog eens de jaren afgedekt zijn, dus betalen Knigge.
 5. document 5, hierin geeft de klachtencommissie in maart 2012 ( vlak na document 4, waarin het UWV parmantig haar gelijk verdedigde ) opdracht om alsnog een beslissing 2007 te nemen, maar er lag toch een verjaringstermijn van 1 jaar ingegaan in 2011??? Dan kan men toch geen beslissing meer nemen over 2007, die overigens al lang in de maak was, gezien het andere zeer geheime dossier, waarin Erwin Weijers ( beleidsmedewerker ) al eind 2011 opdracht gaf om deze beslissingen te nemen en af te wijzen. document Weijers
 6. document 6 geeft aan, dat ik vanaf 24 augustus 2014 weer via een arbeidsdeskundige en via de gewone telefoon contact zou kunnen hebben. U zegt in UW FAKE AANKONDIGING Kort Geding, dat ik via het klachten formulier vragen kan stellen en mag reageren. Kijk dan ga je jezelf pas echt afvragen of het geen L.O.I. cursus "soort" advocaat geweest is??? Ik heb een prioriteit code 7 meegekregen, bij mijn persoonsgegevens, van Generaal Advocaat Mr. van der Kade Justitie Den Bosch. U vraagt mij om mij privé te delen met al uw collega's, iets dat duidelijk onderling al meer dan normaal gebeurd, maar ik zal daar NOOIT aan meewerken. Daarnaast zitten we nu in augustus 2018 en in de ZEER GEHEIME en STAATSGEVAARLIJKE STUKKEN STTAT 24 AUGUSTUS 2014. Neem uw rechterhand en open de handpalm, vouw uw duim naar binnen en tel mee de wijsvinger is 2015, de middelvinger is 2016, lange Jan is 2017 en inkepinkje is 2018, oeps dat is dus al 4 jaar geleden afgerond en u noemt het nog op? DUIDELIJK L.O.I. schriftelijke cursus advocaatje leef je nog.
 7. document 7. 5. In dit document wordt aangegeven, door de beroepscommissie, dat men wel degelijk weet, dat de reiskosten onder de re-integratie instrumenten vallen, maar de Raad van Bestuur heeft besloten, dat het de wet WIA 34 a moet worden en dus GEEN BETALING.
 8. document 8 Knigge geeft aan dat ik het claim dossier mag inzien ( Brodie had intussen alle berekeningen netjes weggepoetst ) en het medische dossier vanaf 2006 mocht inzien. ( daarvoor zaten namelijk de grote problemen en dus beter niet inzien ) Daarbij zegt hij nog parmantig:" Hij heeft dus alle informatie gekregen ( behalve 1.3 van de dossiers dan en de stukken die hij niet mag zien + de vernietigde stukken ) maar verder heb ik alles gezien. Letterlijk geeft Knigge 3 X Fraude aan:
  1. Ik mocht het volledige claim dossier inzien ( ik zou alles dus al ingezien hebben ) maar dossiers zijn meer dan medische dossiers en claim dossiers, waar is de rest Knigge?
  2. Ik mocht het medisch dossier inzien, maar alleen vanaf 2006 en hiermee geeft Knigge overduidelijk bewijs, dat er NOOIT EEN KEURINGSARTS mij heeft herkeurd voor het re-integratie traject en ik ben 80 / 100 % arbeidsongeschikt.
  3. De laatste medische gegevens dateren volgens Knigge uit 2001, terwijl deze uit 2002 zijn en hiermee dekt Fraude Ambassadeur Knigge de ArbeidsONkundige J. Tijsen en Hedy Brodie ( hopelijk niet letterlijk )
 9. document 9 is het medische rapport uit 2002, waarmee de Fraude Ambassadeur Knigge geheel door de mand valt.
 10. document 10 daarin geeft een UWV coryfee aan, dat Verbree een beroep doet op de wet inzage dossiers en dan vraagt hij / zij :" Gaan we hieraan voldoen???" Nee natuurlijk niet, hoe kom je erbij de wet is voor de burger en niet voor de overheid / semi overheid.


En u wilde een Kort Geding tegen MIJ AANSPANNEN??


KOM OP DAN DALFOUR LATE WE MATTEN, VOOR DE RECHTBANK, ZOLANG DE DEKEN VAN ADVOCATEN TE AMSTERDAM HET NOG TOELAAT!!!!Drs. W.A. Verbree


tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak ( UWV bom, lijkt op een onschuldig muizen scheetje )

Met dank aan FRAUDE AMBASSADEUR Saskia Bos en het UWV


Amsterdam 10 - 01 - 2019

In het bijzonder aam het Integer Politie Korps Amsterdam - Amstelland , dan wel aan onderstaand Tuig deze zeer goede notitie moet nemen van een summier aantal nieuw zijnde bijlage, vervolg komt zeer effectief !

Aan Jongejan - Wisseborn Oplichters , te Harderwijk, als Haak te IJburg te Amsterdam

Harderwijk

Drielandendreef 38
3845 CA Harderwijk
+31 (0)88 579 90 00
info@jwgd.nl

Uiteraard loopt de Boete, bijlage 1 door Jongejan met overig Tuig, met de overige 15 stuks ravage zaken opzettelijk veroorzaakt wegens Misdaad in samenzwering met UWV door Jongejan Deurwaarders wegens o.a. 742,- euro durven te laten uitbetalen, terwijl de huur van Appartement na Huisuitzetting ( met iets van Zorg inmiddels ) wederom door Misdaad van UWV in samenzwering Constructie 762,- euro betrof, kort samen gevat : als mijn dochter M. Rietveld wederom geen 700,- deze maand er bij gelegd had, na al ruim 20.000,- over de voorgaande jaren wegens door domicilie fraude ( nul euro Misdaden ) voor haar vader betaald , dan wel de financieel zijnde ondersteuning van nog andere Menselijke Mensen had Rietveld vanaf 12 - 02 - 2018 wederom ook het huidig appartement kwijt geweest, met te vermelden dat Jongejan Tuig zeer opzettelijk zelfs 10 maanden de Beslagvrijevoet herstel heeft getraineerd - gefrustreerd, als voor 100 % geblokkeerd . Door z.g. van 3e geen Post ontvangen te hebben !

Ga verder : Dan wel na 15 maanden nul euro Misdaad UWV - Jongejan - Gemeente Amsterdam - Castricum dochter M. Rietveld ruim 24.000,- aan kosten inrichten van 3 stuks woningen heeft betaald, deze door UWV Misdadigers te samen met Jongejan opzettelijk te barsten gesloopt , voor tienduizenden Euro's aan roerende zaken van Rietveld de Vuilniswagen van Gemeente Amsterdam zijn in gepleurt, met ruim 34 zeer integere Buren als getuigen. Uiteraard heeft Jongejan en die Haak uit IJburg dit zeker op de gemaakte Video opnamen kunnen zien. Ondergetekende laat Haak weten dat op kort termijn hij als eerste bezochten gaat worden, of juist niet, tevens niet door Rietveld, heb namelijk iets van horen zegge, dit betreft een soort van Deurwaarders tuig opmerking.

De rekening bijlage 1 maar vandaag 10 - 01 - 2019 maar met spoed betalen , maar niet van Rietveld zijn ruim 8000,- Zeeman - Jongejan - van Dam met vele andere Deurwaarders Oplichters, en meer als dit soort van kwalificatie zelfs, daar dode gezinsleden van Rietveld per dag meer en meer richting Tuig in vijfvoud gaat komen, zie bijlage 8 plus 9 . Ene drs. van der Manders werkzaam bij van Dijk Scherpenzeel Hubens , zie bijlage 3 is te samen met G.R.M . van den Assum voor 100 % aansprakelijk te samen met UWV Tuig, zie bijlage 2 waarbij Rietveld op Bali nog een poging gewaagd heeft om met Sieraden te verkopen van zijn overleden Moeder zijn Familie op Bali nog het leven te redden, als dat van hem zelf, van ondergetekende is dat net nog gelukt . Niets meer dan dat na 3 pogingen van minimaal ernstige Mishandeling - poging tot doodslag met voorbedachtenrade , zie bijlage 3 - 4 - 5 er volgt de komende dagen nog een Berg met UWV - Deurwaarders Bagger !!

Bij bijlage 2 - 3- 4 verdwijnt zo maar ruim 24.000,- euro Deurwaarders plus UWV Tuig weten niet waar dat geld gebleven is. Tevens Deurwaarders Tuig plus UWV wisten heel goed dat ook Rietveld bijna dood ging in Cel 9 maanden bij Immigratie op Bali, na al een leven reddende operatie het jaar ervoor met geen enkele Medicatie wederom 9 maanden in Cel op Bali wegens ( nul euro Misdaad UWV ) zie bijlage 3 . Bijlage 6 - 7 wordt nog fraaier, daar deze Misdadigers compagnon zijn van groenewegen uit Amsterdam , deze zuiver en alleen voor RABO Bank T... .mensen slopen, uiteraard komt Rietveld meer als snel op Rabo Spin zeg maar terug tevens !

Een krankzinnige geplaatst bij Vogelzang met dwang verpleging nodig te hebben, zou in staat zijn met bijgevoegde bijlage reeks de enigste juiste conclusie te kunnen trekken, met alleen plaatjes kijken , met welk een zwaar soort van Oplichters - Misdadigers Rietveld en vele andere slachtoffers als dhr. Verbree . D. George . J. Lawarissa en vele andere te maken heeft, zeker niet lang meer vanaf heden !


UWV, van hulpverlening, tot Beul en Executeur van de uitkeringstrekkers!!

Vroeger, werden de bedrijfsverenigingen in het leven geroepen, om mensen te helpen, die onverhoopt hun werk niet meer konden doen. De stratenmaker, die de stenen nog met zijn hamertje op hun plek tikten en door hun rug gingen, konden dat werk niet meer doen. De samenleving vond dat armoede, nooit de beloning voor zijn zware werk mochten zijn en zo werden de bedrijfsverenigingen geboren. Deze stratenmaker, mocht niet ten onder gaan, na zich zo te hebben ingespannen, voor betere wegen.

Het UWV echter, is zich het uitgangspunt niet meer bewust en zorgt voor chaos en weert elke uitkeringstrekker, door overal nee op te zeggen. Men is zich niet meer bewust van het hulpverlenende aspect en blijft jaren en jaren strijden om gelijk te krijgen. Tot 10 a 20 jaar aan toe en de meeste van ons haken ergens onderweg af en het UWV zegeviert. Of ze terecht, of onterecht zegevieren, maakt het hele UWV niets uit, men gaat door tot de Burger kapot gaat en afhaakt.

Wij zijn een topje van de ENORME UWV criminaliteiten, zie hieronder de adressen van blogs, met meer dan 4000 fraude documenten van het UWV, in de zaken Rietveld en Verbree, alsook de linken naar andere UWV sites, waar meer criminele activiteiten te lezen zijn.

 • Misdaden van Criminele Overheid Organisatie als UWV Tuig / Belastingdienst / Buitenlandse Zaken / Deurwaarders / Advocaten worden afgedekt door Arglistig werkend Openbaar Ministerie !
 • www.UWVreselijk.nl
 • www.GeenStijl.nl
 • www.doorbraak.eu
 • www.Joop.nl
 • www.SDNL.nl
 • www.klokkenluideronline.is
 • www.blikopnieuws.nl
 • www.janmarijnissen.nl
 • www.mb-salto.nl
 • FB. Meldpunt Misstanden Uitkeringen
 • FB. Burgeronderzoek UWV
 • FB. WILNU.nu
 • FB. PARTICIPATIE SLACHTOFFERS