UWV criminaliteiten!

Mijn naam is Wouter Verbree en ik ga sinds 24 jaar gebukt onder het UWV. Een verhaal, waarvan ieders nekharen overeind zullen gaan staan. In dit verhaal, is er geen enkel stukje, waarin men het UWV gelijk zou "kunnen" geven. Alleen leugen, list en bedrog.

Het re-integratie traject, kunt u zien op www.woutverbree.nl. Daar vindt u de ontwikkelde producten, workshops voor chefkoks en de ontwikkelde boekwerken! Alles kapot gemaakt door het UWV

Klik op mijn naam, bovenaan en u kunt in het menu, mijn UWV ervaringen stapsgewijs volgen!!

Criminele activiteiten van ons aller UWV


Toen onze minister president, onlangs aangaf: "Handen af van onze mensen," was ik blij, maar helaas begreep ik hem verkeerd. Wij moeten onze handen afhouden, van overheids personeel, maar die zelfde overheid, maakt burgers bewust kapot, met leugen, list en bedrog. Dat mag van onze minister president, want wie, of wat is een Burger Service Nummer? De criminelen, van het UWV, vallen onder de bezielende leiding, van onze Pvda minister Asher. Deze man, wil de verkiezingen in en zal zich voor de arbeiders inzetten. De vraag is alleen hoeveel er over zijn, als hij klaar is met het breken van arbeiders, door ZIJN UWV! 

Dit UWV en het voorafgaande GAK, heeft Ruud Rietveld bijna het leven gekost, maar een UWV ambtenaar krijgt toch een riant pensioen. Mij heeft het bijna een kogel door het hoofd opgeleverd, maar de UWV ambtenaren, gaan riant op vakantie. Er zijn mensen die zichzelf van het leven beroven en de overheid is tevreden, met het terugdringen van de WAOers aantallen. Grezinnen zijn uit elkaar gevallen en er zijn duizenden extra Bijstands uitkeringen bijgekomen, maar de UWV ambtenaar, krijgt alle lof, tijdens de kerstborrel. De tweede kamer heeft het over een enkel geval en daardoor kan en mag men geen kamervragen stellen, maar wanneer er één uitgeprocedeerde assielzoeker het land drijgt te worden uitgezet, komen er wel kamer vragen. Elke assielzoeker, mag eisen stellen en onze "Brave" regering honoreed deze eisen, maar een gewone burger wordt uitgekleed, door de zelfde overheid. Het UWV heeft alle macht en kan naar hartelust procederen en doorgaan met het slopen van een Burger Service Nummer. Wanneetr ik, als burger, dergelijke schandalige praktijken er op nahoud, verdwijn ik achter de tralies en raak mijn uitkering kwijt. Het UWV krijgt bonussen, voor dergelijke grove misdaden en dit vanaf de top, tot de onderste regionen, van dit UWV. Een assielzoeker krijgt een huis, maar ik raak het kwijt. Een assielzoeker krijgt een riante bijdrage, de mijne wordt afgepakt. Een assielzoeker mag protesteren, tegen de aanpak, wanneer ik protesteer, krijg ik de UWV advocaat, of zelfs een advocaat van Kennedy en van der Laan op mijn dak. Een assielzoeker krijgt een meer menselijke behandeling als iemand die afhankelijk is van de overheid en met name van het UWV!

Handen af van onze mensen, zei onze minister president! Daarmee bedoelde hij de ambtenaren.

Ik en met mij duizenden andere Nedelanders zeggen, minister president :

"Handen af van eerlijke en oprechte uitkeringstrekkers!"

Onze overheid gaf dit UWV, alle Power, om mensen te slopen!

Overheid, geeft UWV Power!


Helaas, hebben, wij als Burgers te maken met een corrupte overheid en dat zal moeten veranderen. Onze overheid, onder meer door het PVDA, maakt JUIST de Burger kapot en dat is niet het idee, dat de opzet is geweest, om tot een arbeiders partij te komen. Men mag toch verwachten dat JUIST een PVDA, achter DIE burger staat, in plaats van de nek af te snijden?

Mijn verhaal loopt al ruim 24 jaar en geen enkel detail, of beslissing is menselijk uitlegbaar. Temeer daar men bewust de zaken verkeerd wenst uit te leggen en van de hoofdlijnen afwijkt. Waarom afwijken van de hoofdlijnen? Eenvoudig de mensen, die in mijn dossier in 1991/1992 de fouten hebben gemaakt, zitten inmiddels op hoge posities bij het heden ten daagse UWV. Wanneer je daar aan de top staat, wens je niet eronderuit te gaan, door je gemaakte fouten uit je verleden. Gevolg is dat men bewust zaken draaide en keerden, om zo de Burger het spoor bijster te maken en af te laten druipen. Met elkaar om tafel gaan en de zaken rechttrekken is te min voor deze UWV BOBO’S.

Ik zal deze zaken stuk voor stuk, met onderliggende UWV documenten, op deze blog weergeven en u mag zelf beslissen. Ook kunt u reageren op mijn berichtgeving en hopelijk kunt u ook adviseren. Gelooft u mij , elke overheidsinstantie, die in deze zaken betrokken zijn, doet mee en men heeft geen enkel idee, dat achter elk Burger Service Nummer een Burger van vlees en bloed schuil gaat! 

Er zijn duizenden en nog eens duizenden Burgers, die onder dit UWV te lijden hebben. In 2006 waren 5000 WWers die als ZZPer gingen werken het slachtoffer van dit UWV en deze overheid. Nu zijn daar ook de WAOers, die verplicht herkeurd werden en het niet meer trokken en zo kapot gingen, door dit vernietigende UWV. Er zijn ook zeer extreme gevallen, waar het UWV graag mee speelt, zoals in mijn geval, maar zeker ook in het geval van de heer Ruud Rietveld. Maar wij zijn geen uitzondering, maar meer het voorbeeld, van wat het UWV kan aanrichten en waarom? Omdat het UWV alle macht heeft gekregen van onze overheid en beslist in alles, tot aan de rechtbank aan toe. Wanneer men vermoed te gaan verliezen, dan is valsheid in geschrifte, of stukken uit dossiers vernietigen, absoluut geen uitzondering.

Ik bewijs het U en hoop dat u het vervolg, op deze Blog gaat lezen, dus lees en huiver! Waarom huiveren? Eenvoudig, wanneer u of ik zulke praktijken er op nahoud, verdwijnen wij in de gevangenis. Wanneer men het bij het UWV doet, krijgt men een riant pensioen in het vooruitzicht!

UWV, van hulpverlening, tot Beul en Executeur van de uitkeringstrekkers!!

Vroeger, werden de bedrijfsverenigingen in het leven geroepen, om mensen te helpen, die onverhoopt hun werk niet meer konden doen. De stratenmaker, die de stenen nog met zijn hamertje op hun plek tikten en door hun rug gingen, konden dat werk niet meer doen. De samenleving vond dat armoede, nooit de beloning voor zijn zware werk mochten zijn en zo werden de bedrijfsverenigingen geboren. Deze stratenmaker, mocht niet ten onder gaan, na zich zo te hebben ingespannen, voor betere wegen.

Het UWV echter, is zich het uitgangspunt niet meer bewust en zorgt voor chaos en weert elke uitkeringstrekker, door overal nee op te zeggen. Men is zich niet meer bewust van het hulpverlenende aspect en blijft jaren en jaren strijden om gelijk te krijgen. Tot 10 a 20 jaar aan toe en de meeste van ons haken ergens onderweg af en het UWV zegeviert. Of ze terecht, of onterecht zegevieren, maakt het hele UWV niets uit, men gaat door tot de Burger kapot gaat en afhaakt.
Wij zijn een topje van de ENORME UWV criminaliteiten, zie hieronder de adressen van blogs, met meer dan 4000 fraude documenten van het UWV, in de zaken Rietveld en Verbree, alsook de linken naar andere UWV sites, waar meer criminele activiteiten te lezen zijn.

 • Misdaden van Criminele Overheid Organisatie als UWV Tuig / Belastingdienst / Buitenlandse Zaken / Deurwaarders / Advocaten worden afgedekt door Arglistig werkend Openbaar Ministerie !


 • www.UWVreselijk.nl
 • www.GeenStijl.nl 
 • www.doorbraak.eu
 • www.Joop.nl
 • www.SDNL.nl
 • www.klokkenluideronline.is
 • www.blikopnieuws.nl
 • www.janmarijnissen.nl
 • www.mb-salto.nl
 • FB. Meldpunt Misstanden Uitkeringen
 • FB. Burgeronderzoek UWV
 • FB. WILNU.nu
 • FB. PARTICIPATIE SLACHTOFFERS