UWV-Criminaliteiten!

Mijn naam is Wouter Verbree en ik ga sinds 24 jaar gebukt onder het UWV. Een verhaal, waarvan ieders nekharen overeind zullen gaan staan. In dit verhaal, is er geen enkel stukje, waarin men het UWV gelijk zou "kunnen" geven. Alleen leugen, list en bedrog.

Het re-integratie traject, kunt u zien op www.woutverbree.nl. Daar vindt u de ontwikkelde producten, workshops voor chefkoks en de ontwikkelde boekwerken! Alles kapot gemaakt door het UWV

Klik op mijn naam, bovenaan en u kunt in het menu, mijn UWV ervaringen stapsgewijs volgen!!

Criminele activiteiten van ons aller UWV en zie de Dalfour story hieronder!!!!


Dalfour, aviseuse Raad van Bestuur UWV ( alsof er niets beters te krijgen is )

U wenste een Kort Geding, maar vooraf wist u en ik, dat het 10.000% bluf was en uzelf geloofde dat het zou gaan werken. Had u wel het lef gehad, had ik nog ergens enig gevoel van respect vandaan kunnen toveren. ( ook al had dat nooit echt veel geweest ) U eist de Naamswijziging, van mijn internetsite www.UWV-criminaliteiten.nl , maar in deze titel is het woordje criminaliteiten algemeen en kan zowel van het UWV zijn, maar ook van de UWV cliënten. Helaas ben ik niet verder gekomen, dan alle UWV criminaliteiten en fraudes, die onze Nederlandse burger miljarden kosten, door uitkeringsfraude. Daarnaast kom ik alleen maar UWV crimineel gedrag tegen, als het om keuringen gaat en er vaak niet eens echte BIG geregistreerde artsen keuringen verzorgen. Daar waar het wel BIG geregistreerde artsen zijn, komen ze met de meest vreemde vormen van goedkeuringen aanzetten, zoals iemand die volgens het UWV een achteruitgang vertoont in de gezondheid, maar wel ineens arbeidsgeschikt is. Vaak zonder gedegen onderzoek en voor de formaliteit vraagt met 2 a 3 waardeloze stukken op bij een huisarts od specialist, maar vooral NIET de kern van de zaak, anders kan die arts niet goedkeuren. En hieronder volgt nog veel meer van dat soort zaken en er is al eerder geresumeerd, over de Fraude Ambassadeur Knigge en de ArbeidONkundige Brodie en zeker niet te vergeten de Zware Jongens van het UWV. ( de Raad van Bestuur UWV )

Maar van alle criminele activiteiten, spant u Dalfour best wel een beetje de kroon en het lijkt er op, dat iedereen, bij deze criminele organisatie, beter wil zijn dan de ander. Ineens vanuit het niets kwam u met stip op nr 1 binnen en pleegde gewoon even, binnen 45 minuten 6 X MEINEED voor de Raad van State. Ik wist niet wat er gebeurde en had op een proces gerekend en niet op afgesproken werk van het UWV. Dat gebeurt mij tegenwoordig niet vaak, het UWV onderschatten, maar ben nu uiterst alert en betaal terug en met erg veel rente.

 1. Verzekeringsarts hoeft niet te keuren voor re-integratie traject, ondanks 80 / 100% arbeidsongeschiktheid.
 2. Er is nooit een starters krediet gevraagd, terwijl het JUIST besproken was en ook zo is opgenomen in de re-integratie overeenkomst.
 3. Re-integratie was al lang afgelopen, wilt u mij deze beslissing dan overhandigen?
 4. Het UWV heeft alle dossiers overhandigd, die er zijn, wilt u mij de 2 belangrijkste documenten overhandigen
  1. Berekening FIOD 1991
  2. Het gezamenlijke rapport Recherche, FIOD, GMD en Gak, waarmee later de Elkerliek kliniek te Helmond mijn afkeuring heeft vastgesteld, overhandigen.
 5. Er zijn geen openstaande onkosten, want daar was een bedrag voor uitgekeerd van 1950,00 euro. Dat dit bedrag beschikbaar gesteld werd, om te beoordelen, of zelfstandig ondernemer een optie was en bij onderzoek ook haalbaar was, is een totaal andere uitleg en zo ook omschreven in de re-integratie overeenkomst.
 6. Het UWV heeft geen betalingsachterstand op de heer Verbree en gemakshalve loopt Dalfour over de dagloon berekening november 2001 heen.

Kijk, wanneer u uw zaakjes niet voorbereid, ok. Maar wanneer er toch al een deal ligt met de Raad van State, laat het dan een klein beetje overkomen, alsof er een strijd voor de rechtbank gaande is. Maar nee u komt onvoorbereid de rechtszaal binnen en knalt de ene MEINEED na de andere MEINEED de zaal door. Gelukkig heeft u toestemming gegeven, om opnames te maken tijdens de zitting en zo bent u al een ster op YouTube en binnenkort te zien bij Salto tv te Amsterdam. Uiteraard heb ik dat allemaal meegenomen in mijn verhaal aan de Deken van advocaten te Amsterdam en wanneer die eruit gaat, krijgt u ongetwijfeld deze van mij per e-mail.

Eerder en wel in 2017, stuurde u Mr. Drs. K.A. Faber 36 documenten, die met man en macht werden tegengehouden en ze zouden vanwege het Staatsbelang, niet in mijn bezit mogen komen. Tweede regel in deze wetgeving is voor de veiligheid van de personen, die deze berichtgeving hebben geschreven. De meervoudige Kamer te Haarlem ging daarin geheel met u mee, ondanks dat het 1.000.000 % UWV FRAUDE DOCUMENTEN BETREFT. Fraude documenten vallen buiten Staatsbelang en buiten de bescherming van de persoonsgegevens, daar zij moet willig een burger met dergelijke documenten kapot maken.U heeft hoogst persoonlijk de namen verwijderd, uit deze documenten en bent gewoon meegegaan in het spel en u ben STRAFRECHT advocate? Voor mij bent u een RECHTELOOS STRAF ADVOCATE. Een advocaat, die de eed aflegt zal zijn / haar cliënt dienen te beschermen, daar waar kan, maar ik heb nog nooit een wet gezien dat het ten koste van burgers mag gebeuren. Een RECHTELOZE STRAF ADVOCATE, die de Raad van Bestuur adviseert en er vervolgens 350 mensen zelfmoord plegen DOOR DIT UWV. In welke wet staat dat u dit STRAFFELOOS KUNT EN MAG DOEN? Tienduizenden mensen die pogingen ondernemen om zelfmoord te plegen, dat staat zeker ook in het Dalfour WETTELOOS BOEK NUMMER 8???? De gehele film, kunt u bekijken op www.UWV-criminaliteiten.nl en ook op youtube: https://youtu.be/eNNvrMej3vA

 1. document plaatsing code bij de naam Verbree, als zijnde lastig persoon.
 2. document toegevoegd om alles te vertragen en jawel elke ronde van de CRvB duurde minimaal 10 tot 15 weken eer het UWV reageerde.
 3. document waarin het UWV zich druk maakt over aangekondigde pers en politiek en daarbij gebruikt men schandalig genoeg het woord:" querulant " wat volgens woordenboeken betekend: " herrieschopper ruziezoeker zeikerd " maar ik mag Knigge geen Kniggebiggetje noemen, dat heet meten met 2 maten en wederom wilde u daar een kort geding over. U stuurde deze 36 documenten namens de RAAD van Bestuur naar Mr. Drs. K.A. Faber en dus noemt uw raad van Bestuur mij een zeikerd, ruziezoeker en een herrieschopper, terwijl die zelfde Raad van Bestuur mij tonnen afhandig heeft gemaakt??? Waar zit bij een Dalfour het verstand???
 4. document 07-02-2012, stelt het UWV, dat ik het niet eens ben, met het ingestelde verjaringstermijn van 1 jaar, door de klachtencommissie in 2011. Ik was het hier trouwens wel mee eens en heb Knigge gesommeerd alles uit te laten betalen, omdat de wet Bestuursrecht aangeeft, dat een niet genomen beslissing een beslissing is en er nu ook nog eens de jaren afgedekt zijn, dus betalen Knigge.
 5. document 5, hierin geeft de klachtencommissie in maart 2012 ( vlak na document 4, waarin het UWV parmantig haar gelijk verdedigde ) opdracht om alsnog een beslissing 2007 te nemen, maar er lag toch een verjaringstermijn van 1 jaar ingegaan in 2011??? Dan kan men toch geen beslissing meer nemen over 2007, die overigens al lang in de maak was, gezien het andere zeer geheime dossier, waarin Erwin Weijers ( beleidsmedewerker ) al eind 2011 opdracht gaf om deze beslissingen te nemen en af te wijzen. document Weijers
 6. document 6 geeft aan, dat ik vanaf 24 augustus 2014 weer via een arbeidsdeskundige en via de gewone telefoon contact zou kunnen hebben. U zegt in UW FAKE AANKONDIGING Kort Geding, dat ik via het klachten formulier vragen kan stellen en mag reageren. Kijk dan ga je jezelf pas echt afvragen of het geen L.O.I. cursus "soort" advocaat geweest is??? Ik heb een prioriteit code 7 meegekregen, bij mijn persoonsgegevens, van Generaal Advocaat Mr. van der Kade Justitie Den Bosch. U vraagt mij om mij privé te delen met al uw collega's, iets dat duidelijk onderling al meer dan normaal gebeurd, maar ik zal daar NOOIT aan meewerken. Daarnaast zitten we nu in augustus 2018 en in de ZEER GEHEIME en STAATSGEVAARLIJKE STUKKEN STTAT 24 AUGUSTUS 2014. Neem uw rechterhand en open de handpalm, vouw uw duim naar binnen en tel mee de wijsvinger is 2015, de middelvinger is 2016, lange Jan is 2017 en inkepinkje is 2018, oeps dat is dus al 4 jaar geleden afgerond en u noemt het nog op? DUIDELIJK L.O.I. schriftelijke cursus advocaatje leef je nog.
 7. document 7. 5. In dit document wordt aangegeven, door de beroepscommissie, dat men wel degelijk weet, dat de reiskosten onder de re-integratie instrumenten vallen, maar de Raad van Bestuur heeft besloten, dat het de wet WIA 34 a moet worden en dus GEEN BETALING.
 8. document 8 Knigge geeft aan dat ik het claim dossier mag inzien ( Brodie had intussen alle berekeningen netjes weggepoetst ) en het medische dossier vanaf 2006 mocht inzien. ( daarvoor zaten namelijk de grote problemen en dus beter niet inzien ) Daarbij zegt hij nog parmantig:" Hij heeft dus alle informatie gekregen ( behalve 1.3 van de dossiers dan en de stukken die hij niet mag zien + de vernietigde stukken ) maar verder heb ik alles gezien. Letterlijk geeft Knigge 3 X Fraude aan:
  1. Ik mocht het volledige claim dossier inzien ( ik zou alles dus al ingezien hebben ) maar dossiers zijn meer dan medische dossiers en claim dossiers, waar is de rest Knigge?
  2. Ik mocht het medisch dossier inzien, maar alleen vanaf 2006 en hiermee geeft Knigge overduidelijk bewijs, dat er NOOIT EEN KEURINGSARTS mij heeft herkeurd voor het re-integratie traject en ik ben 80 / 100 % arbeidsongeschikt.
  3. De laatste medische gegevens dateren volgens Knigge uit 2001, terwijl deze uit 2002 zijn en hiermee dekt Fraude Ambassadeur Knigge de ArbeidsONkundige J. Tijsen en Hedy Brodie ( hopelijk niet letterlijk )
 9. document 9 is het medische rapport uit 2002, waarmee de Fraude Ambassadeur Knigge geheel door de mand valt.
 10. document 10 daarin geeft een UWV coryfee aan, dat Verbree een beroep doet op de wet inzage dossiers en dan vraagt hij / zij :" Gaan we hieraan voldoen???" Nee natuurlijk niet, hoe kom je erbij de wet is voor de burger en niet voor de overheid / semi overheid.

En u wilde een Kort Geding tegen MIJ AANSPANNEN??

KOM OP DAN DALFOUR LATE WE MATTEN, VOOR DE RECHTBANK, ZOLANG DE DEKEN VAN ADVOCATEN TE AMSTERDAM HET NOG TOELAAT!!!!

Drs. W.A. Verbree

tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak ( UWV bom, lijkt op een onschuldig muizen scheetje )


Onze overheid gaf dit UWV, alle Power, om mensen te slopen!

Overheid, geeft UWV Power!


Helaas, hebben, wij als Burgers te maken met een corrupte overheid en dat zal moeten veranderen. Onze overheid, onder meer door het PVDA, maakt JUIST de Burger kapot en dat is niet het idee, dat de opzet is geweest, om tot een arbeiders partij te komen. Men mag toch verwachten dat JUIST een PVDA, achter DIE burger staat, in plaats van de nek af te snijden?

Mijn verhaal loopt al ruim 24 jaar en geen enkel detail, of beslissing is menselijk uitlegbaar. Temeer daar men bewust de zaken verkeerd wenst uit te leggen en van de hoofdlijnen afwijkt. Waarom afwijken van de hoofdlijnen? Eenvoudig de mensen, die in mijn dossier in 1991/1992 de fouten hebben gemaakt, zitten inmiddels op hoge posities bij het heden ten daagse UWV. Wanneer je daar aan de top staat, wens je niet eronderuit te gaan, door je gemaakte fouten uit je verleden. Gevolg is dat men bewust zaken draaide en keerden, om zo de Burger het spoor bijster te maken en af te laten druipen. Met elkaar om tafel gaan en de zaken rechttrekken is te min voor deze UWV BOBO’S.

Ik zal deze zaken stuk voor stuk, met onderliggende UWV documenten, op deze blog weergeven en u mag zelf beslissen. Ook kunt u reageren op mijn berichtgeving en hopelijk kunt u ook adviseren. Gelooft u mij , elke overheidsinstantie, die in deze zaken betrokken zijn, doet mee en men heeft geen enkel idee, dat achter elk Burger Service Nummer een Burger van vlees en bloed schuil gaat! 

Er zijn duizenden en nog eens duizenden Burgers, die onder dit UWV te lijden hebben. In 2006 waren 5000 WWers die als ZZPer gingen werken het slachtoffer van dit UWV en deze overheid. Nu zijn daar ook de WAOers, die verplicht herkeurd werden en het niet meer trokken en zo kapot gingen, door dit vernietigende UWV. Er zijn ook zeer extreme gevallen, waar het UWV graag mee speelt, zoals in mijn geval, maar zeker ook in het geval van de heer Ruud Rietveld. Maar wij zijn geen uitzondering, maar meer het voorbeeld, van wat het UWV kan aanrichten en waarom? Omdat het UWV alle macht heeft gekregen van onze overheid en beslist in alles, tot aan de rechtbank aan toe. Wanneer men vermoed te gaan verliezen, dan is valsheid in geschrifte, of stukken uit dossiers vernietigen, absoluut geen uitzondering.

Ik bewijs het U en hoop dat u het vervolg, op deze Blog gaat lezen, dus lees en huiver! Waarom huiveren? Eenvoudig, wanneer u of ik zulke praktijken er op nahoud, verdwijnen wij in de gevangenis. Wanneer men het bij het UWV doet, krijgt men een riant pensioen in het vooruitzicht!

UWV, van hulpverlening, tot Beul en Executeur van de uitkeringstrekkers!!

Vroeger, werden de bedrijfsverenigingen in het leven geroepen, om mensen te helpen, die onverhoopt hun werk niet meer konden doen. De stratenmaker, die de stenen nog met zijn hamertje op hun plek tikten en door hun rug gingen, konden dat werk niet meer doen. De samenleving vond dat armoede, nooit de beloning voor zijn zware werk mochten zijn en zo werden de bedrijfsverenigingen geboren. Deze stratenmaker, mocht niet ten onder gaan, na zich zo te hebben ingespannen, voor betere wegen.

Het UWV echter, is zich het uitgangspunt niet meer bewust en zorgt voor chaos en weert elke uitkeringstrekker, door overal nee op te zeggen. Men is zich niet meer bewust van het hulpverlenende aspect en blijft jaren en jaren strijden om gelijk te krijgen. Tot 10 a 20 jaar aan toe en de meeste van ons haken ergens onderweg af en het UWV zegeviert. Of ze terecht, of onterecht zegevieren, maakt het hele UWV niets uit, men gaat door tot de Burger kapot gaat en afhaakt.

Wij zijn een topje van de ENORME UWV criminaliteiten, zie hieronder de adressen van blogs, met meer dan 4000 fraude documenten van het UWV, in de zaken Rietveld en Verbree, alsook de linken naar andere UWV sites, waar meer criminele activiteiten te lezen zijn.

 • Misdaden van Criminele Overheid Organisatie als UWV Tuig / Belastingdienst / Buitenlandse Zaken / Deurwaarders / Advocaten worden afgedekt door Arglistig werkend Openbaar Ministerie !
 • www.UWVreselijk.nl
 • www.GeenStijl.nl
 • www.doorbraak.eu
 • www.Joop.nl
 • www.SDNL.nl
 • www.klokkenluideronline.is
 • www.blikopnieuws.nl
 • www.janmarijnissen.nl
 • www.mb-salto.nl
 • FB. Meldpunt Misstanden Uitkeringen
 • FB. Burgeronderzoek UWV
 • FB. WILNU.nu
 • FB. PARTICIPATIE SLACHTOFFERS