UWV-Criminaliteiten!

Brodie ( Arbeidsonkundige )

Je bent arbeidsdeskundige bij het UWV en je naam is Hedy Brodie, dat is blijkbaar een vrijkaartje om een Burger Service Nummer tonnen en tonnen lichter te maken. Je doet dit opzettelijk, met list, leugen en bedrog en als klap op de vuurpijl, leg je je eigen angst bij het slachtoffer neer en laat hem als een crimineel bewaken in het door de arbeidsdeskundige en de klachten Ambassadeur aangespannen kort geding te Amsterdam.


Ik noem dit Hufterig en misleidend gedrag!!!!


 • In 2011, bouwt ze de aanvragen vergoedingen, gedaan om medische achtergronden, om tot wettelijke aanvragen ( wet WIA art.34a )
 • Ze omzeilt de medische aspecten en heeft geen tijd gehad een verzekeringsarts in te schakelen
 • Het krediet, dat meermaals werd aangevraagd, wijst ze af, want dat kan niet als je schulden hebt
 • Een eerlijke beoordeling, mocht ze niet maken, daar ze niet tegen de beslissing van een collega in kon gaan. Eerder meldde ze mij een rapport te schrijven, daar ik nog nooit een beslissing had gehad en wanneer ik haar rapport zou krijgen, kon ik eindelijk in beroep
 • In de beroepszaak zou er zeer zeker een verzekeringsarts mij gaan zien en beoordelen
 • Het re-integratie traject zou reeds lang beëindigd zijn (waar is die beslissing dan en wanneer mag ik in beroep?)
 • Haar rapport weet ze dusdanig te voorzien van fouten dat het niet meer rechtsgeldig is om door mij gebruikt te worden in rechtszittingen
 • Om de pijn wat te verlichten ( door haar en Knigge aangericht ) adviseert Brodie mij, om de schuldsanering in te gaan
 • Haar eerste gesprek, met mij, waarin Brodie aangeeft, dat een WAOer NOOIT re-integreert ALS zelfstandig ondernemer maar TOT zelfstandig ondernemer, is ze gemakshalve maar even vergeten
 • Dat ik niet beantwoord aan de UWV criteria zelfstandig ondernemer, weet mevrouw Brodie plotseling niet meer
 • Dat ze het claim dossier een zooitje vond, trekt ze enkele weken later in en zegt: "Meneer Verbree, uw dossier verdient beslist geen schoonheidsprijs, maar is wel geheel in orde”
 • In 2013, geeft mevrouw Brodie aan, het claimdossier een beetje te hebben opgeruimd, zodat het beter werkbaar wordt ( waar heeft ze de rest dan gelaten? )


Van: woutverbreen01@server38.firstfind.nl [mailto:woutverbreen01@server38.firstfind.nl]

Verzonden: woensdag 30 november 2011 11:32

Aan: Brodie, Hedy

Onderwerp: [Fwd: RE: beoordeling]

Mevrouw Brodie,

Bedankt voor deze nuttige informatie, maar volgens het ministerie hoort er een beoordeling van een arts te zijn als iemand om psychische redenen een aanvraag doet. Sterker nog, als iemand om psychische redenen arbeidsongeschikt is, hoort een UWV arts te bekijken of die cliënt een re-integratie traject in kan. Wanneer ik gisteren het verzoek aan u doe om alsnog door een UWV arts gezien te worden, dient dit verzoek ( volgens het ministerie ) gehonoreerd te worden en staat in principe los van de lopende zaken. Het feit alleen al dat iemand op afdeling voorzieningen gaat beoordelen dat iemand die om psychische redenen een vergoeding aanvraagt is op zich al iets waar men niet aan zou moeten denken. Immers, de beoordeling dient correct door een arts gedaan te worden, anders kan iedereen wel gaan beweren dat een ander gek is en een volgende geheel gezond, waar heeft u feitelijk uw UWV arts nog voor nodig.

De aanvragen, in het verleden gedaan, zijn zonder tussenkomst van de afdeling, door een arbeidsdeskundige afgewezen, omdat ik zelfstandig ondernemer was. Mijn huidige aanvraag handelt om voorzieningen voor een werknemer in een re-integratie traject en dienovereenkomstig zou uw UWV arts mij nu dienen op te roepen. In het verleden is er trouwens ook geen UWV arts aan te pas gekomen, sterker nog, ik heb de laatste 13 jaar geen UWV arts meer gezien of gesproken.

Opsomming:

 • een UWV arts had moeten controleren of ik een re-integratie traject in kon en aan kon.
 • een UWV arts had in het verleden mijn aanvraag om vergoedingen al
 • moeten controleren, daar het om psychische zaken gaat en een
 • medewerker van afdeling voorzieningen geen uitspraak mag en kan
 • doen over mijn psychische situatie.
 • nu het helder is dat ik geen zelfstandig ondernemer was en ik over de
 • jaren 2010 en 2011 een aanvraag voor vergoedingen doe, is het
 • normaal dat een UWV arts mij nu zou zien om te bekijken of de
 • aanvraag gegrond is.
 • volgens het ministerie dient elke aanvraag serieus te worden behandeld en zou de behandelaar de hulp nu moeten inroepen van een UWV arts.
 • als het ( volgens uw eigen zeggen ) uitsluitend gaat om een afwijzing, komt de volgende vraag bij mij op en wel waarom ik dan niet 1 dag na het indienen het antwoord al retour had, zodat wij stappen konden ondernemen.

Mijn aanvraag voor 2010 en 2011 is een nieuwe aanvraag en dient ook op die wijze behandeld te worden en daarom wens ik een UWV arts te zien, dus mijn vraag blijft staan.

groet ( sofinummer 085828865 ) de heer W. A. VerbreeOnderwerp

RE: [Fwd: RE: beoordeling]

Afzender

Brodie, Hedy

Ontvanger

woutverbreen01@server38.firstfind.nl

Datum

30-11-2011 12:03

Meneer Verbree,

U kunt inderdaad nu een verzoek doen bij UWV voor een herbeoordeling wegens toegenomen klachten/ verslechterde gezondheid. U bent voor de WAO onveranderd 80/100% arbeidsongeschikt. Een herbeoordeling over de situatie nu, zal niet leiden tot een ander percentage arbeidsongeschiktheid. Een herbeoordeling wegens verslechterde gezondheid kunt u aanvragen. Via de site www.uwv.nl. In de zoekfunctie verslechterde gezondheid vermelden, dan komt de gewenste pagina naar voren. U kunt dan de aanvraag downloaden, via internet aanvragen of een formulier bestellen.

U heeft een klacht over de procedure in 2006.

Daar kunt u nu geen bezwaar voor aantekenen omdat dat te lang geleden is. Het bezwaar wordt dan niet ontvankelijk verklaard.

Als u nu een voorziening aanvraagt, moet deze regulier afgehandeld worden. Zodra u de officiële beschikking met betrekking tot deze aanvraag kunt u in bezwaar gaan. Omdat het een bezwaar is tegen een recente zaak, zal deze volgens de afgesproken regels opgepakt worden.

Bij een bezwaarzaak worden alle partijen gehoord. U kunt dan alles wat u aangeeft in de onderstaande mail meenemen.

Met vriendelijke groet,

Hedy Brodie

Arbeidsdeskundige

UWV Werkbedrijf Emmen

t: 0591788675

e: hedy.brodie@uwv.nl

contact bij voorkeur via e-mail

www.wajongwerkt.nl / www.werk.nl
Kijk en dan heb je ballen, als arbeidsdeskundige, open en bloot een Burger Service Nummer slopen en frauderen, wel jammer dat het een vrouw is met ballen en dat wordt te gek. Wanneer je dan ook nog het hele UWV van een handvat voorziet, daar er sinds de aanvang van het re-integratie traject, nooit een beslissing werd genomen en je belooft snorrend wel even een afwijzing te schrijven, zodat ik in beroep kon gaan en je verbuigt de feiten enigszins van een aanvraag om medische gronden, tot een afwijzing volgens de wet WIA artikel 34a, dan heb je echt wel lef. Tussendoor belooft ze de rapportage te schrijven, want die arme meneer Verbree heeft in die 5 jaar nog geen enkele beslissing gekregen en kon ook niet in bezwaar. Ze belooft mij een afwijzing te schrijven, zodat ik in bezwaar kon gaan en zo mijn zegje kon doen. Op mijn vraag, waarom ze dan geen gewone beoordeling kon maken, was haar antwoord: "Nee dat kan niet, want ik mag niet tegen de beslissingen van collega's ingaan." Ehhhhhh er waren toch geen beslissingen, en al waren die er wel, er gebeurt erg veel in 5 jaar en dan mag een arbeidsdeskundige de nieuwe situatie beoordelen en een nieuwe beslissing nemen. Om zeker te spelen, maakt ze bewust fouten in de rapportage, zodat deze niet meer kan meespelen in rechtszaken, daar hij geheel ongeldig is. Zo kreeg ik de beslissing op 18 oktober 2011 binnen, maar zonder rapportage. Ik neem in december contact met Brodie op en die zegt dat 18 oktober, waarschijnlijk 18 november zou moeten zijn, daar ze meende de rapportage begin november geschreven te hebben. Mijn broer is arbeidsdeskundige re-integratie ziektewet te Rijswijk en deze verzekerde mij, dat het UWV een geautomatiseerd computer programma hanteert, die de juiste datum automatisch, boven elke brief afdrukt. Voor de zekerheid, zou het rapport verstuurd zijn, naar een verkeerde postcode en zo hoef je niet bang te zijn, dat een dergelijk stuk tegen je gebruikt kan worden. Wel voert de functionaris, van afdeling voorzieningen een dialoog, via e-mail, met beleidsmedewerker Weijers, Staf arbeidsdeskundige Touw, over de juiste tekst, voor de afwijzing en of ze de letterlijke tekst zal gebruiken, uit de rapportage Brodie.

 


Onderwerp

Re: rapport

Afzender

Brodie, Hedy

Ontvanger

woutverbreen01@server38.firstfind.nl

Datum

09-12-2011 12:19

Gechte meneer Verbree,

Ik heb met meerdere personen uw aanvraag besproken. De eerste conclusie is dat u niet in aanmerking komt voor reis en onkosten vergoeding. Afgesproken is dat ik een officiële rapportage schrijf waarin dit vermeld wordt. In de rapportage wordt door mij vermeld dat uit de door u aangeleverde stukken blijkt dat u aangeeft dat u om medische redenen niet in staat bent om met openbaar vervoer te reizen. Ik zal u in de rapportage adviseren om een verzoek in te dienen voor een vervoersvoorziening.

Ik heb overleg gehad met de afdeling voorziening en zij zullen de aanvraag objectief beoordelen. De reden waarom ik een officiële rapportage stuur is dat bij officiële documenten beschikkingen gestuurd worden. Tegen de beschikkingen kunt u in bezwaar gaan. De rapportage die ik schrijf zal op zijn laatst begin volgende week bij u bezorgd worden.

Met vriendelijke groet,

Hedy Brodie

Arbeidsdeskundige UWV

Werkbedrijf Emmen

t: 0591788675

e: hedy.brodie@uwv.nl

 

Van: woutverbreen01@server38.firstfind.nl

[mailto:woutverbreen01@server38.firstfind.nl]

Verzonden: donderdag 8 december 2011 15:42

Aan: Brodie, Hedy

Onderwerp: rapport


goede middag mevrouw Brodie,

Ik heb afgelopen week contact gehad met de afdeling voorzieningen.

Men vertelde mij dat er een rapportage zou zijn , die op 18 oktober verstuurd is door u. Echter, ik heb die niet ontvangen, alleen de formulieren van de reiskosten en andere onkosten vergoedingen.

Natuurlijk kan er van alles misgaan, maar mijn advocaat heeft deze rapportage ook niet. Kunt u deze rapportage per e-mail mij doen toekomen, dan print ik hem zelf wel uit. bij voorbaat dank.

W.A. Verbree


Onderwerp

RE: rapport

Afzender

Brodie, Hedy

Ontvanger

woutverbreen01@server38.firstfind.nl

Datum

09-12-2011 12:19


Meneer Verbree,

De rapportage en de bijbehorende brief zijn (volgens de systemen) op 18 oktober verstuurt naar het adres: klenkerweg 5, 7851TG Oosterhesselen. Ik ga er vanuit dat dit 18-november moet zijn, omdat ik de rapportage op 7 november geschreven heb.

Met vriendelijke groet,

Hedy Brodie

Arbeidsdeskundige UWV

Werkbedrijf Emmen

t: 0591788675

e: hedy.brodie@uwv.nl


Hoe kan je jezelf een arbeidsdeskundige noemen, als je bewust een Burger Service Nummer kapot maakt?

Hoe kan je het Burger Service Nummer voor een kortgeding dagen, omdat hij die arbeidsdeskundige een K.. in haar soort noemt in zijn boekwerk?

Waar haal je het lef vandaan om het Burger Service Nummer op te laten vangen door twee politie agenten, bij de rechtbank Amsterdam?

Het lef, om de rechtbank te melden dat jij als arbeidsdeskundige en haar hele gezin bang is voor dat Burger Service Nummer.

Waar haalt "De Dreig advocaat" Jurjens, het lef vandaan om de opgelegde boetes te laten uitbetalen, terwijl het hier criminelen betreft, die zichzelf arbeidsdeskundige noemt?