UWV-Criminaliteiten!

De reactie van de belastingdienst!

Maar goed, de arbeidsdeskundige zal toch wel weten wat hij doet, ja toch? Dus trouwe hond als ik ben ga ik geheel op zijn “verstandige” actie af en schakel een accountant in. ( het mag wat kosten he? ) Hij verzorgt over het jaar 2008 de boekhoudkundig en doet de aftrek posten richting Uncle Fiscus. En deze man dient het dus in en jawel ik krijg begin 2010 ( we waren later met indienen door alle veranderingen ) krijg ik +/- € 8.000,00 van de fiscus en die gekke man van het UWV, de heer Joep Tijsen had het dus wel goed gezien. Maar eind 2010 krijg ik een schrijven, dat ik geen zelfstandig ondernemer was en alles aan de fiscus terug moest storten. De belastingdienst had zeer terecht ook geconcludeerd dat er geen contante omzetten waren, noch orders en er waren geen urenstaten bijgehouden. Dus toch geen zelfstandig ondernemer en zover de belastingdienst het kon in schatten was dat de komende jaren ook zeker niet het geval. Das wel ff lekker zeg en daar zit je dan met al je schulden, die nu heel snel opliepen en nog oplopen. Dus naar het UWV bellen en dan krijg je tegenwoordig een type Miep aan de lijn en die belooft plechtig dat er binnen 24 uur teruggebeld wordt en dat dit 3 weken duurt ach jammer dan.

Feitelijk had ik er rekening mee moeten houden, daar er in 2006 ook al eens was gemeld, dat ik geen zelfstandig ondernemer was. Ik stelde de belastingdienst de vraag, wat ik moest doen, als ik incidenteel een product idee zou doorverkopen. De belastingdienst stelde toen al, dat er dan geen sprake was van een zelfstandig ondernemerschap, maar dat deze verkoop dan incidenteel gebeurde. Wel diende ik het op te geven aan de belastingdienst, daar het wel inkomen betrof.

In latere gesprekken met de belastingdienst van Haarlem en Amsterdam, kreeg ik een rood aanlopende belasting medewerker, die zich nogal opwond, over het UWV. Wij, van de belastingdienst, bepalen niet welke uitkering u hoort te krijgen, als het een WIA, Wajong, WAO, of WW betreft, daar gaat het UWV over. Wij bepalen, wanneer u zelfstandig ondernemer bent, voor de inkomsten belasting en NIET het UWV. Wanneer het UWV zo stellig is, meneer Verbree, zou ik het UWV de zelfstandige aftrek en de starters aftrek laten betalen.