UWV-Criminaliteiten!

Dankzij het GAK ( nu UWV ) kreeg ik bijna een kogel door het hoofd, in 1991

Ik krijg een functie aangeboden, in 1990, bij een groot vleesbedrijf in Brabant en had de functie van in en verkoper binnen en buitenland. In juli van 1991 wordt mij gevraagd om medewerking te verlenen aan criminele activiteiten en ik weiger dit, want dat leventje en paste niet bij mijn christelijke instelling. Op staande voet ontslagen, dit is een domper, want ik was best wel goed in mijn werk en ging er helemaal in op. Dus kom ik zonder werk te zitten en ik krijg nog veel geld van de de opgebouwde bonussen, over de hele periode en dat was toch al gauw een kleine fl 50.000,00. Ik ben dus de eerste dag zonder werk, gaat de bel en staat er politie voor de deur met de vraag of ik vrijwillig een verklaring wil afleggen omtrent het reilen en zeilen bij het vleesbedrijf. Ik weet het niet en bel een advocaat ( uiteraard een vrij gemaakt gereformeerde advocaat ) en die adviseert een verklaring af te leggen als ik niets te verbergen had, anders kon de politie mij dwingen in de handboeien om alsnog een verklaring af te leggen, maar dan voor de rechter commissaris. Zo gezegd zo gedaan, ik ben meerdere malen op het politie bureau geweest, om een verklaring af te leggen en al snel bleek dat er in totaal 40 tot 50 man politie en Fiod op deze zaak zaten.

Ik val nu onder het GAK, daar ik een behoorlijke klap te verwerken had gekregen en in de ziektewet was beland. Door alles wat ik in die periode had doorgemaakt, werd er een overeenkomst gesloten, tussen Recherche, FIOD, GMD en het GAK en ik zou een jaar lang in de ziektewet blijven. Het opgestelde document, met gevoelige Recherche informatie, werd door het GAK Helmond, verstuurd naar Friesland. Wat die mensen met deze informatie te maken hadden, is mij nog steeds niet duidelijk. Het document werd ook aan het medisch dossier toegevoegd, helaas was dit het enige dossier en diende ook als claim dossier, zodat iedereen inzage in gevoelig speurwerk van zowel Recherche als FIOD had. De ex werkgever krijgt lucht hiervan en op een avond, het was al schemerig, reed hij mij klem en stapt uit zijn auto, slaat mijn raam eruit en zet een pistool op mijn slaap. Ik zag aan hem, dat hij twijfelde, of hij wel of niet de trekker zou overhalen. Hij liet het bij de waarschuwing:" Voor elke letter, in jouw verklaring, zal jouw bloed rijkelijk vloeien." 

Tot mijn stomme verbazing, is het bewuste document, niet meer aanwezig, in het medisch dossier. Alleen een verwijzing, in 1994, van een psychiater, dat hij mij beoordeelde o.a. aan de hand van dit document, dat toen klaarblijkelijk nog wel in het dossier zat. Hieronder de eerste bladzijde, van de rapportage en het gedeelte dat aangegeven wordt, gaat over het bewuste document.


Na een jaarlang ellende, ruiten werden ingegooid, verfafbijt over de auto gegooid en elke avond werd er in een donker steegje tegenover mijn woning gepost. ( Dit vertelden buren mij, ruim een jaar later ) Ik was totaal overspannen, van wat mij en mijn gezin overkwam en kreeg een koud gevoel over me. Uiteindelijk besloot ik mijn ex werkgever op te zoeken en hem iets aan te doen en ik geloofde werkelijk daarmee een goede daad te verrichten. Het Recherche team kwam hier achter en hebben mij apart genomen en mij verzocht enkele weken de woning te verlaten en in die tijd zou men de arrestaties rond hebben. Dat een dergelijk groot Recherche team een burger op de hoogte brengt van een dergelijk ingrijpende gebeurtenis, is op zich al verbazingwekkend, maar geeft aan, dat de hele operatie anders in gevaar kwam.

Enkele weken later, ben ik weer thuis en nu is het tijd voor de keuring van het GAK. Ik ben psychisch ver heen en hyperventileer, als ik alleen al in de bijrijdersstoel in de auto zit. Tot mijn verbazing krijg ik na geruime tijd ( ik kreeg geen uitkering meer ) telefonisch te horen, dat ik geheel goedgekeurd was. De arbeidsdeskundige, was hierover erg ontstemd, daar ik mijn post maar eens moest gaan lezen. Later kreeg ik via via het bewuste keuringsrapport in bezit en jawel, ook dit was vrolijk naar Friesland verstuurd. Ik woon in Brabant en wordt gekeurd in Hellmond en dan verstuur je de post naar Friesland, dat is GAK/UWV lochica.