UWV-Criminaliteiten!

Dreig advocaat Jurjens

In 2014, wordt ik voor het gerecht gedaagd, door het UWV, via de dreig advocaat Jurjens van advocatenkantoor Kennedy en van der Laan. Bij binnenkomst, wordt ik begeleid, door twee politieagenten, omdat arbeidsdeskundige Brodie en klachten Ambassadeur Knigge, bang waren voor mij en voor verbaal geweld. De reden, van dit Kort Geding, waren mijn bewoordingen die ik voor deze twee had gebruikt in mijn boekwerk: "Het UWV, de Beul en Executeur van de WAOers!!!" Ik noemde, in het bewuste boekwerk, arbeidsdeskundige Brodie een K.. in haar soort en klachten Ambassadeur Knigge, noemde ik Knigge ( met de benaming van een klein varkentje erachter) Natuurlijk mag je die uitspraken, niet zomaar in het openbaar doen, ook al zijn het passende uitspraken, zoals ook na de zitting bleek. De rechtbank, doet een uitspraak en die mag zeker opvallend te noemen zijn:

 • het bewuste boekwerk moet uit publicatie worden gehaald
 • Ik mag Brodie, nog Knigge verder benaderen, op een strafsom, per overtreding
 • het UWV, werd een ONsociaal gedrag verweten en zou in gesprek moeten gaan met mij ( mediation )

Van de Mediation, kan ik zeggen, dat alleen ik concessies heb gedaan en er geen enkele toezegging, van UWV zijde is geweest. Het boekwerk, heb ik uit de handel gehaald en herschreven en wederom bij Bol.com aan het publiek aangeboden. Contact met Brodie en Knigge, heb ik meerdere malen gedaan, uit boosheid, daar na de zitting bleek, dat beide criminele activiteiten naar mijn persoontje waren gepleegd. Ik ga er dan ook vanuit, dat de rechtbank een contact verbod instelde, naar rechtvaardige personen, maar dat geen enkele rechtbank criminelen in bescherming neemt.

Tijdens de Mediation, presenteerde de UWV advocaat, ons een lijst met dossiers, die wij mochten inzien en dat hebben wij dan ook gedaan. Verder werd er laconiek gereageerd, op mijn vraag, wie mijn huidige arbeidsdeskundige was en waar ik vragen aan kon stellen. Plotseling, is de advocaat, Mr. van der Ende, van Kennedy van der Laan, de tussenpersoon, van het UWV. Een buitenstaander wordt dus tussenpersoon, maar volgens mijn advocaat is dat juridisch wel mogelijk. Ik zit in juni 2014, met een brandende vraag, maar Mr. van der Ende is op vakantie en zijn collega neemt de zaken nu voor hem waar, maar heeft geen tijd. Vervolgens, gaat de secretaresse, van Mr. van der Ende, mijn vragen met het UWV regelen en dat lijkt mij juridisch onmogelijk en geheel ingaand, tegen de privacy regelementen. Uiteindelijk wordt er een tussenpersoon aangewezen, vanuit de UWV gelederen en wel de klachten Ambassadeur mevrouw Bos te Amsterdam. Volgens mevrouw Bos, kan ik elke vraag mailen, via het UWV klachten formulier en dan zal zij het wel een keer onder ogen krijgen en beantwoorden. Maar tot op heden, is er geen enkele vraag door haar beantwoord en zit ik met een berg problemen opgezadeld. De behandeling is er eentje, die je nog niet eens aan een klein kind geeft, maar het koord om mijn nek wordt zo wel strakker en strakker aangetrokken, door het UWV. Tijdens het inzien van de dossiers, komen wij enorme fouten te zien en zo zit het medisch rapport, uit 2001 o.a. in het claimdossier en nog een ander dossier en iedereen kan dus mijn medische achtergronden lezen. Maar wij krijgen ook een dossier, ter inzage, dat onderlinge mailwisselingen betreft en daarin komt duidelijk naar voren dat Mevrouw Brodie, mij als client, bewust bedonderde en dat dit mij tonnen heeft gekost. Er komen over deze ARBEIDS(ON)KUNDIGE, zoveel leugens en bedrog boven, zodat we gerust de titel crimineel, achter haar naam kunnen zetten.

 • In 2011, bouwt ze de aanvragen vergoedingen, gedaan om medische achtergronden, om tot wettelijke aanvragen ( wet WIA art.34a )
 • Ze omzeild de medische aspecten en heeft geen tijd gehad een verzekeringsarts in te schakelen
 • Het krediet, dat meermaals werd aangevraagd, wijst ze af, want dat kan niet als je schulden hebt
 • Een eerlijke beoordeling, mocht ze niet maken, daar ze niet tegen de beslissing van een collega in kon gaan. Eerder melde ze mij een rapport te schrijven, daar ik nog nooit een beslissing had gehad en wanneer ik haar rapport zou krijgen, kon ik eindelijk in beroep
 • In de beroepszaak, zou er zeer zeker een verzekeringsarts, mij gaan zien en beoordelen
 • Het re-integratie traject zou reeds lang beëindigd zijn ( waar is die beslissing dan en wanneer mag ik in beroep? )
 • Haar rapport, weet ze dusdanig te voorzien van fouten, zodat het niet meer rechtsgeldig is, om door mij gebruikt te worden in rechtszittingen
 • Om de pijn wat te verlichten ( door haar en Knigge aangericht ) adviseert Brodie mij, om de schuldsanering in te gaan
 • Haar eerste gesprek, met mij, waarin Brodie aangeeft, dat een WAOer NOOIT re-integreert ALS zelfstandig ondernemer MAAR tot zelfstandig ondernemer, is ze gemakshalve maar even vergeten
 • Dat ik niet beantwoord aan de UWV criteria zelfstandig ondernemer, weet mevrouw Brodie plotseling niet meer
 • Dat ze het claim dossier een zooitje vond, trekt ze enkele weken later in en zegt: "Meneer Verbree, uw dossier verdient beslist geen schoonheidsprijs, maar is wel geheel in orde”
 • In 2013, geeft mevrouw Brodie aan, het claimdossier een beetje te hebben opgeruimd, zodat het beter werkbaar wordt ( waar heeft ze de rest dan gelaten? )

De klachten Ambassadeur Knigge, die feitelijk Fraude Ambassadeur genoemd moet worden, doet hier geen schepje bovenop, maar doet er een vachtwagen zand overheen, in de hoop dat ik er dan onder lig. Zo is de klacht, van 2008 tegen arbeidsdeskundige J. Tijsen, ongegrond, want deze zou een mondelinge beslissing hebben genomen. Maar ook deze uitspraak van arbeidsdeskundige Tijsen, staat nergens op papier en wordt niet vermeld in de afwijzing van fraude Ambassadeur Knigge. Tevens geeft Knigge hiermee aan, dat hij akkoord is met het gegeven, dat de heer Tijsen, bij de aanvragen 2007, wederom zelfstandig een medische diagnose heeft gesteld. Wat een psychiater niet kan, zoals Stradmeijer, die zelfs bij het Pieterbaan Centrum heeft gewerkt, kan een ONkundige arbeidsdeskundige des UWV's blijkbaar wel. Een klacht tegen Pitbull Saltzher, voor de leugens tegen de Nationale Ombudsman, dat er wel een uitspraak 2007 bestaat, maar domme Verbree begreep die niet, maar hij zou wel even een duidelijke formulering maken. Maar Saltzherr, laat mevrouw Sekewael ( afdeling voorzieningen ) een geheel nieuwe beslissing maken in 2012. Ongelofelijk maar waar, Saltzherr en Sekewael, kunnen nu ook medische diagnoses stellen, of was het toch aan de hand van de Heilige Graal van Brodie wet WIA 34a? Klacht Salzherr is ongegrond. Ik dien een klacht in, tegen mevrouw Brodie en jawel, ook deze klacht is ongegrond. Ik dien een klacht in, tegen Mr. de Jong, ( afdeling klachten Amsterdam ) vanwege de boute uitspraken naar mij toe, maar ja ongegrond he. Ik dien een klacht in, omdat wij geen dossiers hadden mogen inzien, in 2013, natuurlijk is de uitspraak ook ongegrond, want wij hadden alle dossiers al ingezien. Het medisch dossier was niet van toepassing, daar de laatste stukken uit 2001 afkomstig waren en hij vergeet gemakshalve het definitieve laatste stuk van 2002. Dit doet de heer Knigge met voorbedachte raden, daar er in 2001 vermeld werd, dat ik enigszins belastbaar ben, maar dit werd overruled door de uitspraak 2002, waarin ik 80 / 100 arbeidsongeschikt werd verklaart. Knigge wil niets weten van zijn eigen fouten en dat hij daarmee aan heeft gegeven, dat er NIMMER een beoordeling in 2006 van een verzekeringsarts is geweest. Dat hij, met zijn uitspraak, aangeeft dat het UWV het medisch dossier heeft verziekt en onbruikbaar heeft gemaakt, zodat er geen enkele verzekeringsarts te vinden was, die een oordeel kon geven, over het re-integratie traject, dat is ONGEGROND. Dat het UWV, mijn geheime adres gegevens op straat liet belanden, daar had ik wel een punt en gaf hij mij gelijk, maar wanneer ik wilde, dat dit UWV mij weer een veilig onderdak zou verschaffen, moest ik dat dan maar bij de rechtbank neerleggen. Dat er een inspecteur van het UWV, mij bezoekt om reden van stiekem werken, maar ik werd al als zelfstandig ondernemer aangemerkt, dus wat nu stiekem? Maar klacht ongegrond en de voorwaardelijke straf ( nog 1 X en ik ben mijn uitkering kwijt ) was een feit. Mevrouw Holward staakt mijn uitkering, in 2012 omdat ik weigerde financiële gegevens te verstrekken, die al in 2011 door Brodie waren verwerkt en waarvan ze een mail naar de afdeling, van mevrouw Holward heeft verstuurd. Maar de des betreffende afdeling zet onder deze mail het volgende: "Niet bekend in ons dossier," en men beëindigd de uitkering en weer ga ik naar de rechtbank. Normale mensen, in het bedrijfsleven ( oftewel DE ECHTE MAATSCHAPIJ ) gaan eerst met de desbetreffende collega om tafel, om uit te zoeken hoe dit nu zit. Niet het UWV, die staakt gelijk de uitkering en Knigge? Nou klacht tegen mevrouw Howard is ongegrond.

 • klacht van 2008, tegen arbeidsdeskundige J. Tijsen, ongegrond
 • Een klacht tegen Pitbull Saltzher, ongegrond
 • Klacht tegen mevrouw Brodie, ongegrond
 • klacht tegen Mr. de Jong, ( afdeling klachten Amsterdam ) ongegrond
 • klacht, omdat wij geen dossiers hadden mogen inzien, in 2013, ongegrond
 • Klacht geheime adresgegevens, GEGROND, maar wil ik er wat mee doen, moet ik naar de rechtbank
 • Klacht tegen de inspecteur, vanwege arbeid, zonder te melden, terwijl ik zelfstandig ondernemer was ( volgens het UWV dan ) en het uitsluitend om enkele telefoontjes ging, waar geen betalingen tegenover stonden, ongegrond
 • klacht tegen mevrouw Howard, ongegrond
 • Knigge accepteert een z.g. mondelinge beslissing, iets dat bij aanvragen niet kan bestaan en zeker niet zonder motivatie en een bezwaar termijn
 • Knigge geeft hiermee aan dat ZIJN arbeidsdeskundige de heer J. Tijsen, medische diagnoses kan stellen
 • De uitspraak, van Knigge, dat het laatste stuk, in het medisch dossier uit 2001 afkomstig is, terwijl in alle pc programma's de laatste medische stand van zaken staat, dus 2002, is duidelijk een FRAUDE Ambassadeur!!!!!

En deze mensen slepen mij voor de rechtbank te Amsterdam, in een Kort Geding

Bij binnenkomst staan er twee politieagenten klaar, die mij in het midden nemen, want de twee zijn bang voor mij "IN HUN ONSCHULD " Tijdens de zitting, meld de Dreig advocaat, dat beiden, zo bang zijn, voor deze onverlaat die Verbree heet en zelfs hun gezinnen gebukt gaan onder mijn agressie. Leuke stemmingmakerij dus. De beslissing, van de rechtbank in dit Kort Geding, valt het UWV natuurlijk erg tegen en vandaar dat DREIG advocaat Mr. Jurjens nu het stokje van de UWV fraudeurs overneemt en hij wind er geen doekjes om. In 2015, nadat ik de dossiers had kunnen inzien en de vunzige praktijken van Knigge en Brodie heb gelezen, schrijf ik de twee HUFTERS e-mails. De dreig advocaat komt met brieven en ik MOET deze ondertekenen, maar ik WEIGER. Dan dreigt hij tot 5X op rij, met een nieuw Kort Geding en intussen, presenteerd een deurwaarder de rekening, voor het benaderen van Brodie en Knigge. Nu heb ik altijd de overtuiging gehad, dat de rechter de uitspraak heeft gebasseerd op het benaderen van eerbare burgers, maar zeker niet voor CRIMINELEN.

De dreig advocaat, gaat verder en koopt op 14 mei 2015, het boek: Frauderend UWV, de Beul van de WAOer! Nu vermoed ik, dat de DREIG advocaat langzaam leest, maar uiteindelijk gaat hij over tot actie en na erder al 4 maal gedreigd te hebben met een Kort Geding, doet hij dit wederom. Maar trekt het Kort Geding weer in, met de melding, dat ik weer aan de voorwaarden heb voldaan en het boekwerk uit de publicatie heb gehaald. Maar dat heeft de DREIG advocaat geheel op eigen initiatief gedaan, zonder een gerechtelijk bevel hier toe, daar het een nieuw boekwerk betreft en de terechte "schuttingstaal" verwijderd is en wat teksten zijn veranderd. Kijk, als men de onderliggene mailwisseling bekijkt, zal iedereen het wel met mij eens zijn:

DREIG advocaat JURJENS, kom maar op met je Kort Geding!!!

OnderwerpBoek 9789402132328 uit publicatie
AfzenderBrave New Books Support
Senderbravenewbooks@mijnbestseller.nl
OntvangerWouter Verbree
Datum18-08-2015 11:43

Beste Wout,

Via bol.com heeft een advocaat van het UWV contact gezocht over jouw boek 9789402132328 * Frauderend UWV, de BEUL van de WAOer! . Volgens de advocaat bevat het boek vele onjuistheden.

Nu ben jij de auteur van het boek. Wij kunnen niet beoordelen of er onjuistheden in het boek staan. Onze standaard procedure is dat wij het boek bij dergelijke klachten in ieder geval tijdelijk uit publicatie halen. Dat hebben we nu dus ook gedaan.

Ik weet niet hoe jij hier in staat. We kunnen de advocaat met je in contact brengen, zodat hij kan aangeven welke zaken onjuist zijn. Wanneer het UWV kan aantonen dat er inderdaad onjuistheden in het boek staan, kun je het boek niet verder verkopen.

Met vriendelijke groet,

Support Brave New Books

klantenservice@bol.com


OnderwerpBoek niet aangeboden op dit moment via de website [CASE:11432424]
Afzender
OntvangerWouter Arie Verbree
Datum18-08-2015 12:36

Om uw privacy te beschermen zijn externe afbeeldingen geblokkeerd in dit bericht. Toon afbeeldingen Afbeeldingen van klantenservice@bol.com altijd tonen

Beste heer Verbree,

U heeft het boek 'Frauderend UWV, de BEUL van de WAOer!' uitgegeven en u had contact opgenomen of bol.com het boek weer kan aanbieden via de website. Er was gezegd dat dit doorgezet kon worden binnen ons systeem. Helaas is dit niet mogelijk. Wij moet helaas doorverwijzen naar onze leverancier hiervoor die de beslissing heeft gemaakt het boek niet meer aan te bieden.

Wij betrekken onze boeken van de leverancier Brave New Books. Zodra het artikel door hen wordt aangeboden, wordt het automatisch opgenomen in het assortiment van bol.com. U kunt contact opnemen met Brave New Books via de onderstaande link:

Website: https://portal.boekhuis.nl/isbn Email: cbcompact@centraal.boekhuis.nl Email klantenservice: support@bravenewbooks.nl

Via het self-publishing platform Brave New Books is het mogelijk om uw eigen boek of ebook uit te geven, te promoten en te verkopen. Voor meer informatie en support hierover verwijzen wij u graag naar www.bravenewbooks.nl

Wij begrijpen dat de situatie waarop u zich verkeerd op dit moment erg vervelend is. Vanuit onze kant wensen wij u dan ook veel sterkte toe in deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Harmen

bol.com Klantenservice

www.bol.com

Mocht uw vraag hiermee nog niet voldoende beantwoord zijn dan willen we u vriendelijk vragen om dit aan te geven in antwoord op dit bericht.


 

OnderwerpRE: Boek 9789402132328 uit publicatie
AfzenderInfo Brave New Books
Ontvanger'woutverbree'
Datum19-08-2015 14:55

Geachte Wouter Verbree,

Wij hebben contact gehad met de bedrijfsjurist van bol.com, en er is inderdaad contact geweest met een advocaat van het UWV. Bij ons is de standaardprocedure in zaken als deze dat wij een boek tijdelijk offline halen in afwachting van de procedure. Dit doen wij op deze manier omdat Brave New Books een vrij en open platform is waarop iedereen kan publiceren, zonder controle van de inhoud. Een kwaadwillende zou snel en op een goedkope manier via ons platform bijvoorbeeld laster en plagiaat kunnen verspreiden. Dat komt helaas nog weleens voor bij Brave New Books. Het verleden heeft ons geleerd dat handelen op deze wijze noodzakelijk is.

Ik wil hierbij benadrukken dat wij geen mening hebben in jouw zaak. Dit is een zaak tussen jou en het UWV.

Vriendelijke groeten,

Ivo Haank

Brave New Books

 

OnderwerpRE: Boek 9789402132328 uit publicatie
AfzenderInfo Brave New Books
Ontvanger'woutverbree'
Datum19-08-2015 16:37

Beste Wout Verbree,

Ik was in de veronderstelling dat er een procedure was, excuus, mijn fout. Maar dat hoeft ook niet eens, bij klachten over de inhoud van een van de boek die via ons platform is gepubliceerd, is onze standaardprocedure dat wij het boek offline halen.

Voor verdere afhandeling verwijs ik u naar het UWV.

Vriendelijke groeten,

Ivo Haank

Brave New Books


 From: woutverbree [mailto:woutverbreen01@woutverbree.nl] 

Sent: woensdag 19 augustus 2015 15:16
To: Info Brave New Books <info@bravenewbooks.nl>
Subject: RE: Boek 9789402132328 uit publicatie

Goedemiddag,

Ik kan me uw beleid enigszins voorstellen, maar in dit geval is het een vreemd beleid, daar er geen enkele aanwijzing is om een boek uit de publiciteit te halen. U gaat er vanuit dat het boek uit de publicatie is gehaald, zolang de procedure loopt, maar er is GEEN procedure. Vind u het zelf dan niet erg vreemd dat u een boek uit de publicatie haalt, zonder dat de eisende partij een procedure aanspant?

Ik ben het zekert niet met uw beleid eens en vraag me af waar de desbetreffende jurist zijn diploma advocaat heeft gehaald, want dat moet beslist bij de L.O.I. zijn en wel schriftelijk. Aks ik jurist of advocaat zou zijn, zou ik allereerst willen weten welke procedure en waar deze procedure loopt. Zo kan blijkbaar iedereen een boek uit de publicatie halen, bij Brave New Books, zonder dat daar enige aanleiding toe is.

groet Dr. W. A. Verbree

 

Onderwerp[#362585] [BNB] boze reactie
AfzenderSupport Brave New Books
Sendersupport bravenewbooks
Ontvangerwoutverbreen01@woutverbree.nl
Datum28-08-2015 14:04

Beste Wout,

Ik heb gisteren contact gehad met bol.com. Zij geven aan dat ze de naam en stukken van de advocaat niet door kunnen geven. Was ik al een beetje bang voor. De advocaat heeft bol.com benaderd en niet Brave New Books. Dat zijn gescheiden partijen. Dus wat betreft je laatste vraag kan ik je helaas niet verder helpen.

Met vriendelijke groet,
Support Brave New Books
Robert

klantenservice@bol.com


OnderwerpRE: Re: Brave New Books [CASE:11447493]
Afzender
Ontvangerwoutverbree
Datum22-09-2015 15:39

Om uw privacy te beschermen zijn externe afbeeldingen geblokkeerd in dit bericht. Toon afbeeldingen Afbeeldingen van klantenservice@bol.com altijd tonen

Beste heer Verbree,

Het boek is niet meer leverbaar via bol.com en zal automatisch weer in het assortiment worden opgenomen op het moment dat Brave New Books het ook weer in het assortiment opneemt. De verkoop van het boekwerk is niet rechtstreeks bij bol.com stopgezet door een advocaat. U kunt contact opnemen met hen of het UWV voor meer informatie hierover. Deze informatie heb ik simpelweg niet.

Met vriendelijke groet,

Dennis

bol.com Customer Care

www.bol.com

Als je vraag hiermee nog niet voldoende is beantwoord, dan kun je dit aangeven in antwoord op dit bericht.