UWV-Criminaliteiten!

Na jaren wil ik toch weer werken en in 2006 meld ik mij voor re-integratie

In 2006, ben ik eindelijk weer zover, dat ik wil proberen, om aan de slag te komen. Mijn bedoeling was, om een eenvoudige job op te pakken en zo weer aan het arbeidsproces te kunnen wennen. Daar ik van 20-03-1954 ben en de uiterste datum voor herkeuring, door de overheid was vastgesteld op 01-07-1954, viel ik buiten de verplichte herkeuring en het was dus geen verplichting. Thuis zitten is ook niet alles en ik wilde meer onder de mensen komen en weer wennen aan drukte om mij heen. 

Ik bel het UWV, daar ik geen enkel idee had, wie mijn arbeidsdekundige was en zou binnen 24 uur teruggebeld worden. Ik krijg telefonisch contact met arbeidsdeskundige J. Thijsen en die loopt vlot door de zaken heen. Ik had toen geen benul van protocollen re-integratie en werd telefonisch en per e-mail, in een re-integratie traject geloodst. Achteraf kan dat helemaal niet, daar ik 80 / 100 % arbeidsongeschikt was en dus alleen kon re-integreren, na toestemming van een verzekeringsarts. Wanneer de verzekeringsarts vaststelt of je wel of niet en voor welk percentage, kan je proberen een traject aan te gaan, zal de arbeidsdeskundige mij behoren op te roepen. De arbeidsdeskundige zal aan de hand van de bevindingen van de verzekeringsarts een traject bespreken, dat aansluit op de uitspraak van de verzekeringsarts. Dan kan een re-integratie traject  van start gaan. Hieronder de telefoonnotities van de desbetreffende arbeidsdeskundige, de heer J. Tijsen.