UWV-Criminaliteiten!

Op het matje bij arbeidsdeskundige J. Tijsen

In 2008 werd ik, samen met de re-integratie coach, opgeroepen door arbeidsdeskundige J. Tijsen. Mijn gedachten gingen uit naar oplossingen van de NIET genomen beslissingen en het vlot trekken van het re-integratie traject. Helaas dacht de arbeidsdeskundige daar anders over en dicteerde ons, wat we moesten doen en moesten vergeten.

Het UWV kon geen vergoedingen toekennen, daar ik zelfstandig ondernemer was en dus moet ik dat elders gaan incasseren. De enige oplossing was een inschrijving bij de KvK en de reis en onkosten bij oompje FISCUS verhalen. Een WAOer re-integreert niet ALS zelfstandig ondernemer, maar tot zelfstandig ondernemer. De wet WAO kende toen het fenomeen ZZPer niet, daar dit later pas ontstond en men re-integreert als werknemer, als je als werknemer arbeidsongeschikt werd. De uitzondering hierop was, re-integreren TOT zelfstandig ondernemer en dat ben je pas volledig aan het einde van het traject, of niet. Tussentijds wordt er telkens gekeken, hoever je bent als zelfstandig ondernemer, zodat men de uitkering kan aanpassen en problemen met de FISCUS voor kan blijven. Daarnaast is er het UWV criterium zelfstandig ondernemer en ook daar beantwoordde ik niet aan. Ik krijg nog dezelfde week een formulier opgestuurd, hierop moet ik mijn veranderde gegevens invullen. Ik vul in alleen verlies te maken en nog geen inschatting te kunnen maken wat de nabije toekomst zal zijn, in het re-integratie traject. Dit was op 10 april 2008 en op 16 april 2008, krijg ik een officieel document, dat ik nu zelfstandig ondernemer ben. Dus het aangeven NIET aan de UWV criteria te voldoen, is voor het UWV voldoende reden, om deze te omzeilen en mij als zelfstandig ondernemer te gaan beschouwen. Mijn re-integratie coach was stomverbaasd hierover en schreef mij daarover een korte e-mail:

------------------------- Oorspronkelijk bericht -------------------------

Onderwerp: Inschrijving Kamer van Koophandel

Van:       "werk in perspectief" <info@werkinperspectief.nl>

Datum:     Do, 24 november, 2011 2:42 pm

Aan:       woutverbreen01@server38.firstfind.nl

--------------------------------------------------------------------------

Snakkerburen, 24 november 2011

Hallo Wout,

Hiermee bevestig ik ons telefonisch overleg waarin ik verklaard heb dat op advies van het UWV er een inschrijving bij de Kamer van koophandel heeft plaatsgevonden. Ook werd er aangegeven, dat mocht je gaan verdienen, dit van je uitkering af zou gaan. Er is niet gesproken over de consequenties voor de belastingdienst.

Met vriendelijke groet, Paula van der Laan

Werk in Perspectief

Voor re-integratiebegeleiding, loopbaanbegeleiding, coaching en trainingen.


  • Contante verkopen
  • Twee of meer opdrachtgevers
  • Bijhouden van de urenstaten, van de gewerkte uren, als zelfstandige


Wanneer ben ik zelfstandig ondernemer?

U bent zelfstandige als u opdrachten uitvoert, of producten verkoopt. Bijvoorbeeld als u een eigen bedrijf heeft, als u zzp’er of directeur-grootaandeelhouder bent. Of als uw partner een bedrijf heeft en u daarin meewerkt.

Mijn plichten als ik voor mezelf begin vanuit Arbeidsongeschiktheid

Start u een eigen bedrijf vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan heeft u een aantal plichten, zoals het doorgeven van inkomsten en het bijhouden van de uren die u besteedt aan uw bedrijf. Voor u blijven de plichten gelden die horen bij uw Ziektewet, WAO-, WAZ-, Wajong of WIA uitkering. Dat zijn de regels waar u zich aan moet houden. UWV kan zo bepalen of u recht heeft op een uitkering, hoe hoog uw uitkering wordt en hoelang u deze krijgt.

UWV controleert

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Als u zich niet aan al uw plichten houdt, krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en u kunt een boete krijgen. Als u teveel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.